Soupis pravidel

Poslední update: 25.11.2022 20:11

Hraní vytvořené postavy a jejího příběhu v uměle vytvořeném (herním) světě. Hráč je v podstatě herec, který se vždy snaží reagovat na situace jako ve skutečnosti.

Poslední update pravidla: 10.04.2022

Veškeré dění za vaše postavy, veškerá komunikace v rámci voice chatu, telefonu, BM, případně další.

Poslední update pravidla: 29.06.2022

Veškeré dění mimo postavu (Discord, OOC Rooms).

Poslední update pravidla: 29.06.2022

Popisuje určitou činnost a nahrazuje animaci, kterou nelze provést přímo ve hře (např: "/me mračí se na něj a vyhrnuje si rukávy").

Poslední update pravidla: 10.04.2022

Slouží k popisu vykonání činnosti s očekáváním reakce nějakého hráče (např: "/me prohledává auto /do co našel?" ... a druhý hráč na to odpoví... "/do našel 9mm pistoli").

do /do se nesmí lhát

Poslední update pravidla: 30.07.2022

Zabití na první pohled bez předešlého RP.  (ZAKÁZÁNO !)

Poslední update pravidla: 10.04.2022

Bez tohoto povolení se hráč nepřipojí. Udílí se po úspěšném zvládnutí pohovoru na našem Discordu.

Poslední update pravidla: 10.04.2022

Pokud chcete, aby si druhá strana nepamatovala detaily musíte to tak zaerpit (rána do hlavy, zdrogování, alkohol a tak dále.) Daný člověk na kterého PML provedete si pamatuje vše až do momentu kdy na něj PML bude provedeno, takže si své RP akce pořádně promyslete. Mstít se dané osobě můžete až po 24 hodinách reálného času.

Po udělení PML si nebudete pamatovat například jména osob, místnost, celé detaily, oblečení,...

Poslední update pravidla: 30.07.2022

Příkazy na tísňové linky (příklad: „/911 pan nám vyhrožuje smrtí“ nebo „/911ems autonehoda“).

Poslední update pravidla: 10.04.2022

Toto pravidlo udává jakékoli kazení, nebo trolení RolePlaye. Můžeme zde i počítat jednání, nebo řešení určitých frakcí. Pokud na toto porušení budete upozorněni vždy se snažte zlepšit váš styl roleplaye.

Poslední update pravidla: 10.04.2022

Toto pravidlo umožňuje hráči si kdykoliv za svoji postavu udělit CK, které musí zarpit, aby CK bylo platné. V tomto případě platí, že si hráč nemusí žádat o CK na svojí postavu kterou chce ukončit.

Poslední update pravidla: 10.04.2022

Je zakázáno podávat CK na celou frakci , ale výjimkou je skupina lidí se kterou z dané frakce máte problém. Pokud i tak problémy budou přetrvávat tak v žádání můžete samozřejmě pokračovat. Do žádosti je potřeba napsat konkrétní problém s danou skupinou, nebo s daným jedincem a ne globální problém s celou frakcí. Tudíž pokud budete žádat o CK na skupinu například pěti lidí tak u každého z té skupiny bude napsán kloudný RP důvod.

Poslední update pravidla: 10.04.2022

Toto pravidlo se vztahuje na CK uvnitř jakékoli nelegální frakce, která má interní pravidla. Pokud daný člen interní pravidla poruší tak nejvyšší z frakce mají povoleno udělit CK bez založení ticketu pokud to daná situace bude vyžadovat. Po udělení CK se postupuje stejně jako při normálním CK tudíž obeznámení o provedeném CK a případné doložení důvodů. CK berte jako poslední možnost a radši si informace 2x prověřte.

Frakce si nesmí vytvořit definici Interního CK dle těchto pravidel. 

 • V CK, které hráč schvaluje nesmí obsahovat, že po CK veškeré majetky propadnou Frakci či jiné osobě.
 • CK nesmí být na základě OOC
 • Po udělení interního CK je povinnost založit Admin Ticket a zaslat tam lokaci těla.

Doporučená definice: Já XXX XXX  uznávám CK za postavu  XXX XXX, v případě, že naruším/pokazím RP nebo mé RP nebude dostačující pro frakci, tak mi může být uděleno CK

Poslední update pravidla: 31.07.2022

Zabití postavy nastálo. Za tuto postavu již nelze hrát. Hráč si musí vytvořit postavu novou. Všechny CK se musí předem schvalovat Admin Teamem, musí mít řádný RP důvod a musí být správně podložená. Pokud někomu budete chtít udělit CK založte si ticket na našem discordu a řádně ho sepište dle vzoru:

 • OOC jméno člověka, na kterého chystáte CK
 • IC jméno člověka, na kterého chystáte CK
 • Důvod k CK
 • !!! Po udělení CK odešlete do ticketu místo, kde jste zavražděného nechali !!!
 • Po zavraždění postavy jste povinni napsat do L-OOC jméno zavražděného např: CK-Quincy Smith

Poslední update pravidla: 10.04.2022

Toto CK se dává pokud to daná situace vyžaduje. Například pokud nabouráte do benzínky s vašim vozem tak opravdu šance na přežití nemáte moc velké. Tyto CK se dávají jen v těch nejvyhrocenějších situacích.

 1. Nadále je zakázáno udělovat situační CK po tom co daný člověk s vámi nespolupracuje, nebo neerpí dostatečný fear, nebo neerpí dostatečné injuries. Toto CK vám bude schváleno jen v těch nejkrajnějších situacích kdy se vám daná osoba bude například smát, nebo to jednoduše trollit.
 2. Hráč má jakýmkoli způsobem zakázáno vynutit situaci kdy si druhá strana musí dát situačníCK nebo selfCK.
Poslední update pravidla: 10.04.2022

Znamená mixování OOC informací do IC (např: Říct do voice chatu: "Jen tak ooc", "Teď budu mluvit mimo IC", nebo když se ve hře zeptáme v jaké roomce jsi na discordu.)

Fráze typu "číslo vaší kapsy", "vaše oblíbené číslo", "ty se nebojíš?",... jsou taktéž brány jako mixing

Poslední update pravidla: 30.07.2022

Použití OOC informací ve hře z Twitche, z Discordu (Např: Na Discordu se dozvíte, že se někde ve světě RP něco děje a pomocí informace z Discordu tam pojedete).

Nabádaní k Metagamingu

 1. Posílání nevyžádaných IC informací OOC
 2. Vyžadování IC informací OOC

Poslední update pravidla: 30.07.2022

Nereálné úkony, které nejsou v reálném světě možné.(Např: /me Bere auto a háže ho za sebe, nebo Bunny Hopping.)

Poslední update pravidla: 10.04.2022

Tahání nadměrně velkých předmětů z kapsy.

Poslední update pravidla: 10.04.2022

Odpojení se z RP akce.

Poslední update pravidla: 29.06.2022

Nereálná jízda vozidlem. (Např: Jízda v super sport autě po skalách, nebo jízda ve vozidle, které by v reálném světe nebylo schopno další jízdy.)

Poslední update pravidla: 10.04.2022

Vyhýbání se RPní zranění, nebo RPní nereálných zranění. (Např: Nabouráte ve vysoké rychlosti a pokračujete v jízdě, jako by se nic nestalo. Dostanete kulku do břicha a RPíte průstřel nohy.)

Poslední update pravidla: 10.04.2022

Může být proveden za 24 hodin od uplynutí PML.

Poslední update pravidla: 10.04.2022


FearRP

Strach všeobecně, z daných míst, lidí, zbraní a situací, kdy vám může jít o život nebo o postih jak peněžní, tak na odnětí svobody.

DogFear

Jestli nejste majitel daného psa, nebo s ním dlouho nežijete nebo nepotkáváte denně, měli by jste se bát toho, že vás pes pokouše, zvlášť u psů jako K-9 nebo trhač (rottweiler).

GunFear

Strach ze zbraní, když na vás někdo míří, logicky nevytáhnete/nestihnete vytáhnout zbraň, pokud není na delší dobu než 3s nepozorný nebo dokud nebudeš mít krytí, kdyby jste si zbraň stihli vytáhnout, snažíte se logicky situaci nějak vyřešit, aby se vám či jiným nic nestalo nebo utíkat (pokud to bude možné) dokud nebudete v pozici, kdy si budete moct dovolit zbraň vytáhnout. Dále musíte mít respekt k větším zbraním, logicky SMG vzbuzuje větší respekt než pistolka a pistolka má větší respekt než nůž a tak podobně. Když máte nůž a jste téměř vedle protivníka s pistolí i když jí má v ruce, taky pro něj platí FEAR, protože bodná rána může být účinnější/rychlejší než střelba.

JobFear

Každý musí RPit strach z toho, že když poruší nějaký kodex vašeho zaměstnání (PD, EMS, …), může za to být IC potrestán a tudíž se snaží dodržovat postupy jak má. Respekt k nadřízeným. U PD a EMS hlavně pravidlo VL.
Taktéž platí, že pokud pracujete v firmě, která rozváží zásilky měli byste rpit Fear z vyhození


JailFear

Při tomto pravidlu jste povinni erpit Fear z vězení a z vysokých trestů. Musíte brát v potaz to, že pokud budete uvězněni na 20let tak je to opravdu dlouhá doba a ne jen pár minut za počítačem.


KidFear

Pokud rpíte dítě je potřeba rpit Fear z lidí a určitých situací více než normálně.
Pokud jste rodič dítěte musíte Rpit Fear, že vám patřičné úřady mohou dítě odebrat, nebo se mu může něco stát

Poslední update pravidla: 30.07.2022

Je zakázaná propagace jiných serverů, ať už na Discordu tak ve hře, trestá se permanentním banem.

Poslední update pravidla: 10.04.2022

Co máte v inventáři máte automaticky u sebe! Není možno to RPit jinde, věci si můžete fyzicky schovat do bytu, kufru u auta nebo do frakčních skladů. Výjimkou jsou PD. Je zakázáno z PD krást veškeré zbraně, krom tazeru, pistolky, baterky a obušku. Příkaz /me má vyšší prioritu vůči ostatním pravidlům, která jsou zde stanovena a která řídí RP nebo řídí jeho význam. Například pravidlo inventáře. Co máte v inventáři, tak máte u sebe. V případě, že vám někdo dá /me bere zbraň, tak je automaticky tato situace zaerpená a musíte toto /ME respektovat. Tato interakce (/ME bera zbraň) je tedy nadřazená pravidlu inventáře.

Poslední update pravidla: 10.04.2022

Cena života. Každý si musí vážit svého života, nebo života ostatních zvlášť, když jste PD, EMS nebo postava co dělá převážně legál. Pokud nemusíte, logicky na člověka s nožem nevytáhnete brokovnici a nezačnete střílet pokud k tomu nebudete mít důvod, nebo pokud se při vykrádačce suspect nejeví jako agresivní, spolupracuje nebo neohrožuje rukojmího, nemáte důvod ho po propuštění rukojmího zastřelit, ale chytit a zadržet.

Poslední update pravidla: 10.04.2022

Pasivně je ve městě přes 10 milionů lidí (ne místních) a jsou rozprostření po celém městě, nejvíce v centru, turistických zónách(molo,…), náměstích, hotely, kinech apod. Dále jsou budovy nebo místa, které jsou střežené jako budovy státních složek ( LSPD, LSSD, FIB, EMS,… ) a další objekty co mívají hlídače. Tudíž se snažíte naplánovat akce, tak aby proběhly nenápadně a co nejrychleji to jde.


DROGY

Zákaz sázení rostlin do betonu, nebo jiného povrchu kde to není možné. Lze to pouze v případě když jsi zaerpíte zasazení do květináče (není potřeba prop) nebo jiné reálné nádoby. Toto vaše zaerpení doporučuji vyscreenovat, aby jste to mohli v případě problému doložit.

Zákaz sázení rostlin na místech kde jste nuceni erpit PassiveRP (Frekventovaná místa ve městě například: náměstí, garáže, odtahovka,v okolí PD stanice a nemocnice)


FOCENÍ

Když budete něco fotit je potřeba vždy vytáhnout telefon případně jiný prop na focení a zarpit /me fotí. Případně fotit přes telefon

Poslední update pravidla: 30.07.2022

Psi mají zakázáno používat SHIFT+E (vyjímkou jsou vycvičení psi K-9), jejich interakční menu je /dogmenu. Pes, který není vycvičený nebo není zvyklí na střelbu, by měl mít strach z hluku, který zbraň výstřelem vyprodukuje a jelikož má pes 10x lepší sluch než člověk a je to jakokdyby jste před něj hodili Flashbang.

Poslední update pravidla: 10.04.2022

 • Jde se o takzvaný nechutný roleplay, ať slovní nebo fyzický. 
Například:
 1. Rasismus
 2. Znásilnění
 3. Kanibalismus
 4. Pedofilie
 5. Sexuální obtěžování
 • RASISMUS - Je přísně zakázáno používat slovo na N a jemu podobné slova!
 • S grossem musí souhlasit všechny osoby účastnící se situace, pokud nesouhlasí všechny osoby nesmí být gross konán. Je zakázáno uřezávání končetiny pokud tedy nejde o CK. Pokud osoba gross povolí může také kdykoliv od povolení ustoupit.

Poslední update pravidla: 10.04.2022

 1. Nepoužívejte urážlivé a hanlivé výrazy.
 2. Nespamujte žádný chat - více jak 3 stejné příkazy nebo zprávy za sebou budou brány jako spam.
 3. Nepoužívejte inzerát či jiné nabídky mimo IC chat.
 4. Zákaz rasistických výroků a vyvolávání hádek v jakémkoli chatu. Slovo na N je přísně zakázané a trestá se permanentním banem.
 5. LA&S (LocalAnalysing & Spam) - Rozebírání nebo komentování RP akcí a spamování v Local OOC. LOOC slouží pouze k sdělení nutných informací.
Poslední update pravidla: 10.04.2022

 1. RVDM - Auto smíte použít jako zbraň, jen v případech, pokud nemáte jinou možnost!
 2. Zákaz KOS, při každém zabití byste měli mít pádný RP důvod!
 3. Je zakázáno hráči ublížit natolik, aby to na něm zanechalo trvalé následky (př. uříznutí nohy).
 4. Je zakázáno zabíjet hráče pomocí kopání z motorky!

Poslední update pravidla: 10.04.2022

 1. Všechny interiéry na serveru jsou zamčené, pokud se najedná o budovy veřejné (PD, EMS, GOV, PDM,.....)
 2. Je zakázáno RPit v interiéru frakce do které nepatříte, pokud vám ji zpřístupní člen dané frakce, můžete do interiéru vstoupit.
 3. Pokud máte RP důvod na vtrhnutí do frakční budovy, tak potřebujete schválení Admin Teamem
 4. RP akce, které začnou mimo interiér a přenesou se do interiéru, pokračují normálně bez ohledu, zda se nacházíte ve frakčním sídle a tak dále!

Poslední update pravidla: 10.04.2022

 1. Žádost podává majitel frakce a to vytvořením admin ticketu na našem discordu.
 2. Minimální počet členů pro založení frakce je 5 hráčů.
 3. Pokud vaše postava dostane CK, nesmíte se měsíc (reálného času) do stejné frakce vrátit za jinou postavu!

Žádost musí obsahovat:

 • Základní informace o frakci
 • Příběh frakce
 • Seznam členů a hierarchii
 • Frakční sídlo (na frakční sídlo potřebujete mít peníze)
 • Žádosti na dev

4.  Frakce si nesmí vytvořit definici Interního CK dle těchto pravidel. 

 • V CK, které hráč schvaluje nesmí obsahovat, že po CK veškeré majetky propadnou Frakci či jiné osobě.
 • CK nesmí být na základě OOC
 • Po udělení interního CK je povinnost založit Admin Ticket a zaslat tam lokaci těla.

Doporučená definice: Já XXX XXX  uznávám CK za postavu  XXX XXX, v případě, že naruším/pokazím RP nebo mé RP nebude dostačující pro frakci, tak mi může být uděleno CK


Poslední update pravidla: 25.11.2022

Pokud máte udělaný jakýkoliv frakční discord související se serverem CommunityRP, musí na něm být minimálně 2 lidé z Admin teamu a mít na vašem discordu roli administrátora s přístupem do všech místností! Důvodem je, aby se předcházelo metagamingu!

Poslední update pravidla: 10.04.2022

 1. Vaše postavy na sebe nesmí jakkoliv navazovat, například: rodinné vztahy, přátelství atd...
 2. Zákaz přepisování majetku na druhou postavu!
 3. Zákaz vyhýbání se CK přepnutím na druhou postavu.
 4. Zákaz vyhýbání se RP přepnutím na druhou postavu.
 5. Sloty - V základu máte dva sloty na charaktery. Jestli chcete další musíte si je zakoupit našem Tebexu. A nadále o ně požádaly v ticketu.
 6. NPC Postavy - Jestli chcete hrát za NPC postavu, tak si ji musíte zakoupit na našem Tebexu a následně si o ni zažádat v ticketu, jelikož jsou postavy omezené
 7. Hráč s multicharakterem smí být majitel jen jedné frakce! 
Například

 • Nemůžete za jednu postavu vést PD a za druhou EMS!

Poslední update pravidla: 10.04.2022

 1. Zákaz sprejování hanlivých výrazů/rasistických nadávek.
 2. Zákaz sprejování jakýchkoli OOC výrazů/nicků a jiných věcí.
 3. Zákaz propagování své frakce pomocí OOC sloganů (*GANG on top* a tak dále).
 4. Zákaz sprejování na místech kde jste nuceni erpit Passive (Například graffity na PD stanici nebo na nemocnici) Dále je potřeba si uvědomit jestli je noc nebo den a na jakém místě sprejujete.

Poslední update pravidla: 10.04.2022

Je to stejný princip pravidla jako CK, ale s rozdílem že v tomto pravidle se jedná o úplné zničení daného vozidla.

 1. Pokud chcete trvale zničit vozidlo jiného hráče žádáte si o to do ticketu jako na klasické CK. Tudíž dodání kloudného IC důvodu, SPZ vozidla a IC jméno majitele.
 2. Na vaše vozidlo bude uděleno VK v případě kompletního zničení vozu. Například výbuch vozidla vaší vinou, nebo pád vozidla z velké výsky.

Poslední update pravidla: 10.04.2022

 1. Zákaz jakéhokoli převádění majetku z jedné vaší postavy na druhou.
 2. Zákaz mixování vědomostí a informací mezi vašemi postavami.

Poslední update pravidla: 10.04.2022

 1. Je zakázáno začínat střelbu bez předešlého RP a pádného důvodu.
 2. Je zakázáno se vracet do ohniska střelby za účelem další střelby.
 3. Pokud jste součástí nějaké přestřelky tak vaší prioritou je dbát o svůj život a z místa se dostat a ne se tam vracet.
 4. Pokud je například přestřelka mezi PD a nelegální frakcí a PD drží například bosse mafie tak daná skupina má povoleno se pro něj vrátit a vysvobodit ho. Vždy ale musí být pořádný RP důvod a z místa se musí snažit co nejrychleji dostat.

Poslední update pravidla: 10.04.2022

 1. Je potřeba se řídit počátečním lorem vaší postavy. Je zřejmé že se lore časem vaší postavě mění, ale například když se z policisty stane člen cartelu tak už to moc nedává smysl.
 2. Hráč co je v nějaké Mafii/Cartelu má zakázáno snitchovat svojí skupinu na PD bez kloudného IC důvodu.
 3. Dále je zakázáno zneužívání svých znalostí/schopností na postavách kde to nedává smysl. Například pokud budete mít jednu postavu v DOJ a za druhou budete v gangu tak gangster nejspíš nebude mít takové znalosti jako vaše postava z DOJ.

Poslední update pravidla: 10.04.2022

Toto pravidlo zahrnuje jak portál jako takový tak i jeho uživatele (CMRP Team + hráči)

 1. Je zakázáno urážet jakéhokoli uživatele portálu CMRP
 2. Je zakázáno vypisovat členům CMRP teamu jakékoli urážky. (Je možnost trestu i ve hře)
 3. Je zakázáno jakýmkoli způsobem rozvracet komunitu. (Například když svým chováním odpuzujete ostatní hráče, nebo znepříjemňujete požitek ze hry)
 4. Zákaz vynášení/screenů z frakčních discordů. Počítáme do toho IC i OOC místnosti. Pokud se nějaké informace vynese v jakékoli podobě tak z toho pak vzniká zbytečný trash.

Poslední update pravidla: 10.04.2022

Toto pravidlo zahrnuje jak portál jako takový tak i jeho uživatele (CMRP Team + hráči)

 1. Je zakázáno využívaní jakýchkoli programů, které vás ve hře zvýhodňují.
 2. Je zakázáno využívání jakékoli formy crosshairu.

Poslední update pravidla: 10.04.2022

CK jako poslední možnost

 • CK by se mělo udělovat jen jako poslední možnost, kdy osoba opravdu ohrožuje frakci takže by mohla skončit.
 • Než podáte žádost o CK veškeré informace si pořádně ověřte do hloubky, může tímto opět vzniknout spoustu nového RP a můžete najít jiné řešení.

FullGear

 • Je zakázané nosit na každou menší akci/schůzku FullGear (Vesty,Helmy,Zbraně [Dlouhé],...)
Hunting

 • Je zakázané hned huntit druhou nelegálku na základně domněnky. Ne že budou nonstop jezdit nálety na jednu frakci.

Poslední update pravidla: 30.07.2022